Werkwijze

1. Bij het eerste contact vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarin we uw opdracht doornemen. Wie is uw doelgroep, wat wilt u uitstralen en wat wilt u bereiken? Door deze drie zaken uitvoerig te bespreken ontstaat er een richting van waaruit wij zullen gaan werken.

2. Bij het maken van het concept houden we rekening met alle zaken die in het kennismakingsgesprek zijn besproken. Tijdens het creatieve proces komen er altijd nieuwe ideeën en invalshoeken bij. Dit is mijn toegevoegde waarde. Wanneer het concept klaar is, ontvangt u deze van mij via mail, post of op afspraak.

3. Na eventuele aanpassingen wordt het concept gereed gemaakt voor druk, print of web. Dit betekent dat de puntjes op de “i” worden gezet, juiste kleurinstellingen worden gemaakt en een datum wordt afgesproken voor het afleveren van het eindproduct.

Klik hier voor de Leveringsvoorwaarden.