Bezoek aan het Groninger Forum

Op dinsdagmiddag 17 april bezocht ik met Business and More het Groninger Forum in onze provinciehoofdstad.

Het Forum verrijst aan de oostzijde van de Grote Markt in Groningen en zal over 1 à 2 jaar klaar zijn. In Het Forum komen musea, een bibliotheek, bioscoop, café en er zal ruimte zijn voor exposities, festivals en evenementen.
Een welkomstwoord door Business and More voorzitter Eddy Woltjer.
Bijeenkomst in een ruimte die later dienst zal doen als parkeerkelder.
Tijdens de presentatie werd er dieper ingegaan op de aardbevingsbestendigheid van het gebouw.
Tijdens de rondleiding door het gebouw kreeg iedereen een helm op, veiligheidsschoenen en een hesje aan.

Gewapend beton in alle vloeren.
Plafond
Roltrappen
Overal staal!
Na afloop een hapje en een drankje op een terrasje in de Poelestraat.